Velzeboer doet financieel -  Raad & Daad
Velzeboer doet financieel - Home
E-mailadres: info@velzeboer.tv
Boekhouding

Volgens een definitie is boekhouding het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

Wat er zoal te boeken valt: kosten, inkopen (voorraad), investeringen, verkooporders, verkoopfacturen, personeelskosten, afschrijvingen, betalingsverkeer (kas en bank), budgetten.

Verder is er het debiteuren- en het voorraad-beheer waarop allerlei acties nodig zijn om overzicht te houden en binnen uw liquiditeitsbegroting te blijven.

Een aantal taken zult u zelf willen of moeten vervullen. Als u dat wenst, help ik u verder om dat te leren en toe te passen.

De overige taken kunt u uitbesteden. Ik neem u dat werk graag uit handen en zorg voor een maandelijks overzicht van de stand van zaken.